top of page

Leie av utstyr og scene? Artistbooking? 

Innkjøp og installasjon av multimedia-utstyr?

Kontakt oss på post@ottalyd.com eller

ring Knut Holen på telefon 906 30 055

post@ottalyd.com

906 30 055

Vi er en komplett leverandør av lyd, lys, scene og artistformidling til konsertarrangører.

 

I over 25 år har vi levert gode lydopplevelser til festivaler, dansefester, kirkekonserter og idrettsarrangement. Våre konsertopplevelser tar hånd om hele leveransen fra rigg, utstyr, artistvalg og scene sett i forhold til publikum og arrangørsted. 

 

En god opplevelse glemmer man aldri... Vår erfaring sikrer riktig leveranse - rett og slett en god opplevelse!

bottom of page